Dr. Agata Piekosz

Dr. Agata Piekosz

Part-Time Professor of Sociology

Office: 

Phone: 

E-mail: apiekos2@uwo.ca